Fortsatt överskott i statens finanser | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatt överskott i statens finanser

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 9,7 miljarder kronor. Det är 4,9 miljarder kronor högre än i september 2015. För perioden januari–september uppgår överskottet till 142,2 miljarder kronor. Det är 99,3 miljarder kronor högre än motsvarande period 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i september blev 75,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,6 miljarder kronor i förhållande till september 2015. För årets första nio månader uppgår inkomsterna till 776,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 110,1 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2015. Ökningen beror huvudsakligen på högre skatteinkomster.

De totala utgifterna uppgick till 65,4 miljarder kronor i september. Det är en ökning med 2,7 miljarder kronor jämfört med september 2015. För perioden januari–september uppgår det totala utgifterna till 634,1 miljarder kronor. Det innebär att utgifterna har ökat med 10,8 miljarder kronor i förhållande till motsvarande period 2015. Ökningen beror främst på högre utgifter inom utgiftsområdet Migration.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 24 november 2016.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *