Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten?

97 procent av de omkring 1 640 förtroendevalda i Norrbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Norrbotten har landets bästa representation av utrikes födda förtroendevalda och är även ett av de länen med jämnast könsfördelning.

MER regeringen.se

Comments are closed