Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll är nu beslutade | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll är nu beslutade

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om frågorna om internrevision och internstyrning och kontroll avseende enkäten 2017. Frågorna kan börja besvaras i Hermes den 30 januari 2017.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed