ESV presenterar förslag för ökad effektivisering i statsförvaltningen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV presenterar förslag för ökad effektivisering i statsförvaltningen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat sitt regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen. I uppdraget ingår att sprida goda exempel från myndigheter och hur de arbetat med att effektivisera sin verksamhet. I rapporten beskriver ESV sina erfarenheter och lärdomar om effektiviseringar i statsförvaltningen. ESV presenterar också förslag för att främja fortsatt effektivisering.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed