Riksintresseförslaget behöver förenklas | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksintresseförslaget behöver förenklas

SKL efterlyser ett klart och tydligt avgränsat system för riksintressen. Tyvärr är regeringens förslag all för omfattande och komplicerat. Det borde förenklas betydligt.

MER regeringen.se

Comments are closed