Nya tidsfrister i upphandling | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya tidsfrister i upphandling

Tre nya upphandlingslagar (LOU, LUF och LUK) från årsskiftet 2016/17 innebär också nya tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud.

Tidsfristerna skiljer sig åt mellan de olika förfarandena samt i flera fall skiljer sig också de nya tidsfristerna gentemot tidsfristerna enligt de gamla upphandlingslagarna, meddelar Upphandlingsmyndigheten.

Stödmyndigheten har sammanställt de tidsfrister som gäller för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar över tröskelvärdena enligt de olika upphandlingsförfarandena i de nya lagarna.

”Kom ihåg att de angivna tidsfristerna utgör minimifrister, alltså den kortaste tillåtna tidsfristen enligt lagen. I den enskilda upphandlingen kan det föreligga omständigheter som kräver längre tidsfrister för att anbudsgivare ska ges tillräckligt med tid att utarbeta och lämna ett konkurrenskraftigt anbud”, påminner Upphandlingsmyndigheten.

Länkar till vilka tidsfrister som gäller för de olika upphandlingslagarna hittar du här:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/tabeller-med-annonseringstider-enligt-de-nya-upphandlingslagarna/

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *