Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre

En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.

MER regeringen.se

Comments are closed