Upphandlingsböter gav staten 30 milj | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandlingsböter gav staten 30 milj

”En stor del av arbetet har lagts på upphandlingsskadeavgift samt åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.” Så skriver Konkurrensverket i sin årsredovisning för 2016. Och arbetet har gett resultat.

I fjol fick statskassan därmed in drygt 30 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgifter enligt årsredovisningen. De som fick betala mest är Haninge Bostäder (9 miljoner kronor), Stockholms läns landsting (1,8 miljoner kr), Länstrafiken i Västerbotten (1,9 miljoner kronor), och Västernorrlands läns trafik (1,7 miljoner kronor).

Förutom upphandlingsskadeavgifter på 30,7 miljoner kronor har Konkurrensverket krävt in 4,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgifter.

När det gäller SLL så har ytterligare två ansökningar in mot landstinget och i båda yrkas det på upphandlingsskadeavgift på tio miljoner kronor, rapporterar Inköpsrådet.

Bilden: Konkurrensverkets generaldirektör Karin Lunning. Foto: Andreas Eklund.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *