ESV vill se kraftfullt agerande och ökat ansvarstagande för digitaliseringen av det offentliga Sverige | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV vill se kraftfullt agerande och ökat ansvarstagande för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga delrapport för myndighetens två regeringsuppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering. ESV konstaterar att det offentliga Sverige inte använder digitaliseringens möjligheter i tillräcklig utsträckning för att nå regeringens mål. I rapporten ger ESV förslag på åtgärder, bland annat att regeringen behöver formulera en strategi för nationell digital infrastruktur.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed