Myndigheternas internrevision fungerar bra | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Myndigheternas internrevision fungerar bra

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed