Nationellt nätverk för nyttorealisering i offentlig sektor | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nationellt nätverk för nyttorealisering i offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering i offentlig sektor. Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed