​Kompetensbrist inom tjänstesektorn riskerar att dämpa BNP-tillväxten | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

​Kompetensbrist inom tjänstesektorn riskerar att dämpa BNP-tillväxten

I Almegas konjunkturrapport som presenterades i dag återfinns ny färsk statistik kring tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi. Matchningsproblem och kompetensbrist i kombination med att tjänsteinnehållet ökar i framförallt exporten gör att BNP-tillväxten riskerar bli lägre än vad många räknar med.

MER almega.se

Comments are closed