Krafttag i digitaliseringsarbetet | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Krafttag i digitaliseringsarbetet

Regeringen presenterar igår, den 18 maj, en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Den industriella revolutionen förändrade världen. Den pågående digitaliseringen av samhället är en nutida revolution av samma dignitet. Ett tydligt politiskt och statligt ledarskap kommer att vara avgörande för att skapa det nödvändiga förändringstrycket. Med strategin har hela regeringen åtagit sig att leda omställningen, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

  • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
  • Digital trygghet – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
  • Digital innovation – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
  • Digital ledning – I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
  • Digital infrastruktur – Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Frågor om digitalisering, digital transformation och e-förvaltning är högaktuella. De är också i fokus under eFörvaltningsdagarna den 11-12 oktober i Stockholm. En av programpunkterna kommer vara ett panelsamtal om Digital transformation i offentlig sektor där frågor som exempelvis ”Vad krävs egentligen av landets regering och de offentliga ledarna på vägen mot digital transformation?” kommer diskuteras.

Bild: Peter Eriksson Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *