Europa måste trycka plattan i mattan | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Europa måste trycka plattan i mattan

Forskning och innovation sker i allt större utsträckning i östra Asien. Europa riskerar att bli omkört. Därför är det viktigt att EU:s nästa ramprogram för forskning hamnar rätt. Stora samhällsutmaningar kräver deltagande av näringslivet för att få ut viktiga forskningsresultat på marknaden, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.

MER regeringen.se

Comments are closed