Stark sysselsättning stärker finanserna | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stark sysselsättning stärker finanserna

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att BNP-tillväxten blir fortsatt stark i år och att sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå. Detta stärker de offentliga finanserna och ESV räknar med överskott både i år och nästa år. Överskottsmålet nås dock inte.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed