Bidrar offentlig upphandling till att skapa en kvinnofälla? (Almedalen 3/7 2017)