Ny studie: Samsyn om företagshälsans positiva effekter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny studie: Samsyn om företagshälsans positiva effekter

Åtta av tio företag köper in tjänster som rör företagshälsovård. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.

MER regeringen.se

Comments are closed