Publikom 2017: PANELSAMTAL Kommunikatörens nya roll | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Publikom 2017: PANELSAMTAL Kommunikatörens nya roll

Kommunikatörens roll har förändrats mycket under de senaste åren. Arbetsgivare ställer högre krav där kommunikatörer idag förväntas vara mer a ärs- och verksamhetsorienterade och dessutom kunna påverka, coacha och inspirera organisationer i beslutsfattande som långsiktigt upplevs som trovärdigt och kommunikativt. Under panelsamtalet kommer några av Sveriges skickligaste kommunikatörer diskutera en roll i ständig förändring och hur vi kan bemöta de nya kraven. Hanna Dowling, Chef för företagskommunikation, SVT; Bengt Olsson, Presschef, Tra kverket & Johanna Snickars, kommunikationschef, Microsoft Sweden. Samtalsledare: Juan Navas, Kommunikationsansvarig, Sveriges kommunikatörer

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *