Svensk ekonomi har passerat toppen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svensk ekonomi har passerat toppen

Sveriges BNP (värdet av alla varor och tjänster som produceras) fortsätter att växa i relativt hög takt trots att svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i rådande konjunkturcykel. Men välståndet ökar inte i samma omfattning.

Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos, refererad i organisationens nyhetsbrev den 6 december 2017.

Enligt denna prognos ökar BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019. Att välståndet inte ökar i samma takt beror på den mycket snabba befolkningsökningen. BNP per capita för åren 2006–2019 väntas växa långsammare än under 1971–1990, en svag period i svensk ekonomi.

Arbetsmarknaden utvecklas relativt positivt, genomsnittligt sett. Arbetslösheten beräknas fortsätta att minska långsamt till 6,6 procent i år, 6,3 procent 2018 och 6,2 procent 2019.

– Men bakom de genomsnittliga siffrorna för arbetsmarknaden finns en mycket problematisk situation för grupper som riskerar att hamna utanför. Därför brådskar det med strukturreformer, säger Bettina Kashefi, chefekonom.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats:
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/tillvaxttoppen-ar-passerad_691340.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2017-12-07&utm_campaign=nfsn&sid=904205206

Bilden: Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *