Nya tröskelvärden från årsskiftet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya tröskelvärden från årsskiftet

Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden i offentlig upphandling. Tröskelvärdena gäller från och med den 1 januari 2018. 

Omräknat till svenska kronor är det nya tröskelvärdet gällande varor och tjänster för upphandlande myndigheter 2 096 097 . För statliga centrala upphandlande myndigheter gäller en annan gräns: 1 365 782 kronor.


Byggentreprenader
För byggentreprenader är tröskelvärdet 52 620 561 kronor för både statliga myndigheter och övriga upphandlande myndigheter.

”Sociala och andra särskilda tjänster” har fått ett eget tröskelvärde: 7 113 450 kronor för samtliga upphandlande myndigheter.

Dessa siffror gäller LOV. För övriga lagar (LUF, LUFS och LUK) se siffror via länken:

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/

Tröskelvärdena revideras vartannat år.

(Källa: Upphandlingsmyndigheten)

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *