ESV tillstyrker förslaget om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen för public service | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV tillstyrker förslaget om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen för public service

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen ”Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende”. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen. ESV avstyrker dock den finansieringsmodell som föreslås.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed