Framtiden för svensk offentlig ekonomi | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
– Hur ser det ut?

Framtiden för svensk offentlig ekonomi

Harry Flam, redogör för hur det ekonomiska läget ser ut idag och vad som hänt sedan det nya finanspolitiska ramverket sattes in. Vad borde regeringen göra? Hur ser prognosen ut för de kommande fyra åren? Kommer vi nå överskottsmålen för hela den offentliga sektorn?
Harry Flam, Ordförande, Finanspolitiska rådet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *