Krav på e-faktura vid offentlig upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss för en ny lag som innebär alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019. Lagen gäller inte för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjats innan lagen trätt i kraft. Lagen påverkar inte heller kontanta betalningar.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed