Inget krav på att lämna delårsrapport | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Inget krav på att lämna delårsrapport

Myndigheterna som omfattas av internrevisionsförordningen behöver inte längre upprätta någon delårsrapport. Däremot ska alla myndigheter säkerställa att deras redovisning är fullständig vid utgången av varje kvartal. Ni kan få stöd i arbetet av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) handledning för periodiseringar. Kravet på delårsrapport finns fortfarande kvar för affärsverken.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed