Vann mål mot Konkurrensverket | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vann mål mot Konkurrensverket

Carina Färm, vd för Vafab Miljö Komunalförbund, är mycket nöjd efter en dom i förvaltningsrätten. Avfallsbolaget slipper betala tio miljoner kronor i böter och har inte gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling. 

Det slås fast i en dom, rapporterar Dagens Samhälle (2018-03-22). Den kan dock komma att överklagas till kammarrätten. Den förlorande parten, Konkurrensverket, har i skrivande stund inte bestämt sig om man ska överklaga, utan ska analysera domen först. Myndigheten vill därför inte kommentera utfallet i rätten.

Olika syn på intäkter
Parterna hade skilda meningar om den del av intäkterna som kommer från försäljning av återvunnet material och biogas från hushållsavfall. Konkurrensverket menar att man ska skilja på externa och interna intäkter. Men Enligt Carina Färm ingår det i bolagets uppdrag att återvinna och sälja material som samlas in.  Normalt ska alla tjänster upphandlas men det finns EU-undantag enligt de så kallade Teckal-kriterierna.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *