Övervägande positiv bild av myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Övervägande positiv bild av myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESV bedömer att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att den statliga internrevisionen fungerar bra. ESV anser dock att en del myndigheter behöver utveckla vissa områden.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed