Försvarsmakten bör ansvara för sin egen logistikförsörjning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Försvarsmakten bör ansvara för sin egen logistikförsörjning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Försvarsdepartementets remiss Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B). ESV avstyrker förslaget att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten. ESV förespråkar att Försvarsmakten får ansvaret för vidmakthållande och upphandling inom logistikförsörjningen.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed