50 miljarder saknas år 2020 – Kan offentliga upphandling bidra till att säkra välfärden? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

50 miljarder saknas år 2020 – Kan offentliga upphandling bidra till att säkra välfärden?

Enligt officiella ekonomiska rapporter saknas nära 50 miljarder till välfärdssektorn redan 2020 och det blir värre! Kan offentlig sektor motverka det ekonomiska hotet mot den välfärd vi är vana vid idag genom bättre och effektivare redskap och styrning av landets offentliga inköp och upphandlingar?

Medverkande: Emma Breheim, Ordf SOI , Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Annika Wallenskog, Chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Anders Wijkman, Independent Legislative, Office Professional

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *