Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor – vad kan vi lära av näringslivet? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor – vad kan vi lära av näringslivet?

Kultur, styrning och arbetsorganisation utgör hörnstenarna i ramverket för tillitsbaserad styrning . Inom näringslivet finns det ett flertal företag som länge arbetat enligt liknande principer och över lång tid uppvisat goda resultat när det gäller kundnytta och personalnöjdhet. Vilka är lärdomarna?

Medverkande: Dag Larsson, CEO på Ekan AB, Rikard Olsson, Ansvarig för affärsområde Strategi & Styrning på Ekan Management

Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *