Trygghet; sliten klyscha eller bräcka till utanförskap? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trygghet; sliten klyscha eller bräcka till utanförskap?

Trygghet är den enskilt viktigaste frågan valåret 2018. För alla – oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning. Men är trygghet samma sak för kidsen i förorten, som för en medelålders kommunal politiker? Finns alla grupper representerade bland dem som jobbar med trygghet och säkerhet 2018, eller spelar det ingen roll? Och kan man egentligen mäta trygghet?

Malin Ekblad, Säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk,  Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald, Peter Narbe, Regionchef Syd, 2Secure.

Moderator Annika Nordgren Christensen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *