Vad är egentligen trygghet? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vad är egentligen trygghet?

I många kommuner och företag har frågor som rör trygghet hamnat på agendan. Få har dock definierat vad som avses med trygghet och ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar tryggheten. Dessutom saknas ofta modeller för hur man mäter och kvalitetssäkrar resultatet av genomförda åtgärder. Vad är trygghet? Vad påverkar tryggheten? Hur kan man mäta trygghet och hur kan trygghetsarbetet kvalitetssäkras?

Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *