Hur man skapar en god digital arbetsmiljö  | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hur man skapar en god digital arbetsmiljö 

Digitaliseringen ger möjligheter men kan också innebära risker för individer, grupper och organisationer. Roger Edsand berättar om hur arbetsmiljörisker kan identifieras i ett tidigt skede vid IT-projekt och hur vi kan få en aktuell bild av den digitala arbetsmiljön. Från planering till användande med ett förebyggande perspektiv.
Roger Edsand, Utvecklingsledare, Göteborgs Stad/Intraservice

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER eFörvaltningsdagarna 2018

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *