”Upphandla med funktionskrav!” | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Upphandla med funktionskrav!”

Dagens upphandlingskrav är ofta många, smala, precisa och i flera fall komplicerade. Med krav som i stället tar sikte på funktionen som upphandlas, snarare än mått och specifikationer, öppnar köparen för bättre lösningar.

– Det leder till mer konkurrens, bättre och mer hållbara affärer samt ett mer effektivt användande av offentliga resurser, menar Fredrik Kristiansson, ansvarig för offentliga affärer på IKEA Sverige.

I ett debattinlägg på Dagens Samhälle hävdar han att upphandling med funktionskrav kan spara det offentliga Sverige skattekronor, ta fram mer hållbara lösningar samt dra nytta av en högre innovationsgrad för såväl varor som tjänster.

Fredrik Kristansson, IKEA.

Lyckat exempel
Ett lyckat exempel som Kristiansson pekar på är Helsingborgs stad. I en upphandling av möbler till skolorna 2017 valde man att lägga fokus på tjänster istället för på specifika produkter. Anbudsgivarna kunde lägga förslag på hur de tänkte sig att inreda lokaler i skolmiljö utifrån funktionskrav.

Genom dialog och regelbundet samarbete mellan beställare, leverantör och upphandlare säkerställde på så sätt Helsingborgs stad både rätt utvärdering och uppföljning. Samtidigt som de fick en effektiv, funktionell lösning som matchade behovet väl.

– Så våga upphandla med funktionskrav! Det har samhället mycket att vinna på, avslutar Fredrik Kristiansson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *