Samtal om modern styrning och ledning i offentlig förvaltning på Offentlig chef 2019 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samtal om modern styrning och ledning i offentlig förvaltning på Offentlig chef 2019

Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschef Arbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, modererat av Micael Mathsson, Gaia Leadership

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *