”Stora brister i offentlig upphandling” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Stora brister i offentlig upphandling”

Krisen i elförsörjningen i södra Sverige skulle bli en utmärkt fallstudie i en bred och djupgående haveriundersökning om bristerna i den offentliga upphandlingen. Det menar Olof Ehrenkrona, friherre, diplomat och författare.

”Där skulle misslyckandet i alla dess dimensioner kunna studeras – politikens kortsiktighet, politikernas tendens att suboptimera, förslösat humankapital i myndigheterna, felrekryteringar, tilltro till byråkratiska styrsystem i stället för erfarenhet, förnuft och yrkeskunnande, etcetera”, slår han fast.

Hela offentliga sektorn
– Något har gått rejält snett i Sverige, när industrin inte kan bygga ut för att elförsörjningen inte anses säkrad, menar Olof Ehrenkrona som tror att det finns systemiska brister som gäller hela den offentliga sektorn.

– Upphandlingsinkompetensen är ju inte enbart ett problem när det gäller elförsörjningen, konstaterar Ehrenkrona och ger några exempel:

“Fullödigt fiasko”
”De nya rulltrapporna i Stockholms tunnelbana står stilla, tågen klarar varken snöiga vintrar eller varma somrar, Trafikverket upphandlar ett italienskt byggföretag som går i konkurs för att bygga Förbifart Stockholm och upphandlingen av Karolinska sjukhuset är ett fullödigt fiasko.”

Läs hela SvD-krönikan via länken:
https://www.svd.se/ar-det-dags-for-en-haverikommission

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Åsikter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *