JO-kritik mot kommunens handläggning | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
ÅSIDOSATTE SKYNDSAMHETSKRAVET I TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN

JO-kritik mot kommunens handläggning

Justitieombudsmannen kritiserar Umeå kommun i ett upphandlingsärende och för att ha handlat i strid med grundlagen.

Att lämna ut allmänna handlingar är myndighetsutövning och att låta kommunens egna juridiska ombud medverka i den processen strider mot regeringsformen och kommunallagen, fastslår JO.

Ingressen på JO:s beslut lyder: ”Kritik mot Kommunstyrelsen i Umeå kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ärenden om handlingsutlämnande samt kritik mot två tjänstemän vid kommunen som allvarligt åsidosatt skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen.”

Började med ett ramavtal
Allt började med en offentlig upphandling. Umeå kommun tecknade ramavtal med ett glasmästeri. Ändå, menar glasmästeriet, köpte kommunen glastjänster av ett annat företag. Bolaget väckte talan mot kommunen för avtalsbrott. Ärendet gick till domstol och har vandrat hela vägen till justitieombudsmannen, JO, som nu kritiserat både Kommunstyrelsen och två tjänstemän i Umeå kommun.

Skilde ej på rollerna
Umeå kommun har inte har skilt på sin roll som motpart till ett bolag i en den pågående rättegången och sin roll som myndighet med ansvar för att pröva samma bolags begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Samtidigt som rättegången pågick begärde bolaget ut beställningsunderlag för vissa fakturor och ett stort antal e-postmeddelanden. I det läget lät kommunen ett av sina juridiska ombud i rättegången även hantera kommunikationen i utlämnande-ärendena.

Tog två månader
Först efter två månader lämnades beställningsunderlaget ut. Och något besked om de begärda e-postmeddelandena hade ett drygt år efter begäran ännu inte lämnats.

Läs JO:s beslutet via länken:
http://www.jo.se/PageFiles/13323/3053-2018.pdf

Källor: VK, DokumentINFO, JO, Inköpsrådet.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *