Expansiv finanspolitik ingen lösning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Expansiv finanspolitik ingen lösning

– Låt oss inte förföras av tron på expansiv finanspolitik som lösningen på strukturella obalanser. En sådan politik kan på kort sikt dölja problemen men erbjuder ingen långsiktig lösning.

Nu är det i stället dags för nästa våg av framåtblickande strukturreformer, menar Fredrik NG Andersson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Lars Jonung, professor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Det finns flera skäl för att undvika en mer expansiv finanspolitik, hävdar de båda ekonomerna.

Ingen efterfrågebrist
Ett är att svensk ekonomi inte lider av bristande efterfrågan. I stället drivs efterfrågan på av en svag krona och en extremt expansiv penningpolitik genom den negativa räntan.

– Vi står i stället inför ett allvarligt produktivitetsproblem, menar debattörerna och pekar på att tillväxten i produktiviteten fallit trendmässigt sedan början av 2000-talet. Den främsta orsaken är ett lägre bidrag från IT-investeringar till den samlade tillväxten, tillägger de.

Ovisshet om räntan
Ett annat skäl för att undvika en mer expansiv penningpolitik enligt docenten och professorn är att man inte vet hur ränteläget kan se ut i framtiden. De skriver: ”Dagens rekordlåga räntor är förvisso ett incitament för att låna och tidigarelägga investeringar. Vi ska dock akta oss för att se den negativ räntan för staten som en inbjudan till offentlig lånefest. Historien visar att räntor kan vara låga under en lång tid, men de förblir inte låga i all framtid. Alla investeringar bör ha en sund finansieringsplan som håller även för ett mer normalt ränteläge.”

Debattartikeln var ursprungligen inför i Dagens Industri den 9 september 2019.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *