Låt alla få en fast läkare | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Låt alla få en fast läkare

Inför en listning på fast namngiven läkare i primärvården för alla. Det föreslår Tobias Baudin, ordförande i Kommunal, och Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund (bilden).

I ett debattinlägg i GP pekar de på att Sverige under flera decennier talat om och utrett hur vi kan få en bättre kontinuitet mellan läkare och patient och hur vi kan få en bättre tillgänglighet.

Debattörernas svar är att det endast är genom listning på läkare – och inte som i dag på ett hus eller en utförare – som vi når målet. 

Hela befolkningen
De skriver: ”Listning på fast läkare skulle också underlätta arbetet för en mer jämlik hälsa och vård. Det innebär att hela befolkningen väljer en egen läkare som de skriver sig hos och att läkaren har ett rimligt antal patienter. Det är till primärvården som de flesta söker sig i ett första skede.”

Enligt Baudin och Stensmyren kan förverkligandet av en nära vård inte vänta. De menar att primärvården måste byggas ut kraftigt – nu.

Nationell lagstiftning
De är övertygade om att det går att skapa en god, nära och trygg vård för hela Sveriges befolkning genom att bland annat införa en nationell lagstiftning som innebär att hela befolkningen listar sig på en fast namngiven läkare med listningstak.

Fackordförandena vill också formalisera och synliggöra undersköterskornas kompetens. Titeln undersköterska ska garantera en viss kompetens. Utbildningen behöver vara densamma i hela landet och yrket behöver regleras med skyddad yrkestitel eller legitimation.

Effektiva vårdteam
– Med tydliga roller blir vårdteamen mer effektiva. När alla i teamet vet vem den ansvariga läkaren är och vilken kompetens undersköterskor har då får vi både ökad tillgänglighet, kontinuitet och en säkrare vård, slår de fackliga företrädarna fast.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *