Han slår ett slag för miljön | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Han slår ett slag för miljön

Michael Kazmierczak har börjat som inköpsansvarig hos Gästrike Återvinnare. Förutom en del operativt inköpsarbete kommer han att förflytta organisationen strategiskt gällande inköpsfrågor.

Michael kommer närmast från Inköp Gävleborg och berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER om vad han brinner för. Det är framför allt miljö- och klimatfrågorna, system- och processfrågor samt organisations- och ekonomifrågor runt inköpsfunktionen.

– Att göra skillnad för skattekronan är viktigt och berör hela vår framtid, säger han.

Utveckla affären
Att få vara med och utveckla den offentliga affären är viktigt för Michael. När han gör en tillbakablick ser han framför allt att arbetet med miljöfrågorna äntligen kommit igång.

– Miljöfrågorna hamnade i skymundan länge, men nu tar beställarna alltmer initiativ till att lyfta fram dem, konstaterar Michael.

Att driva miljöfrågor som upphandlare har inte varit lika självklart och ibland har stödet från beställarorganisationerna saknats. Att ställa miljökrav och utvärdera eventuella utvärderingskriterier runt miljö har utvecklats under tid, men det finns fler områden där detta behöver ske.

Ligga i framkant
Michael hoppas kunna utgöra en del i Gästrike Återvinnares ambition att ligga i framkant.

– Det kändes som en stor möjlighet för mig när jag fick frågan. Jag ser en stor potential i återvinningen och i att hitta nya klimatsmarta metoder som leder till en bättre miljö.

Att arbeta för samverkande förbund ser Michael som naturligt. Små kommuner har inte samma potential som stora att driva utvecklingsfrågor och där ser han samverkansformen kommunalförbund som en ypperlig lösning för att hantera kommunala åtaganden.

Kompetensen viktig

Erfarenheterna från Inköp Gävleborg gör att han ser kompetensfrågorna som en viktig del i en organisationsutveckling. En utveckling som i det här fallet kan främja flera kommuner. Likaså är större kommuners drivkraft en viktig potential i mindre kommuners utveckling.

Sammanfattningsvis ser Michael en stor potential i upphandlingsfrågorna inom återvinningsbranschen.

– Dessutom är klimat- och miljöfrågorna viktigare än någonsin för framtida hållbara affärer, avslutar Michael Kazmierczak.

Fakta Gästrike Återvinnare
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.

Uppdraget är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommunerna. Kommunalförbundet ger service åt 162 000 medborgare och ansvarar för insamling, behandling, planering och information gällande hushållsavfall.  Verksamheten bedrivs både i egen regi och via upphandlade entreprenader. Tömning av slam och fett samt behandling av avfall sker endast på entreprenad. Insamlingen av hushållssopor görs sedan 2012 enbart i egen regi.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *