AI kan revolutionera upphandlingen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AI kan revolutionera upphandlingen

Artificiell intelligens skulle kunna revolutionera den offentliga upphandlingen och underlätta dramatiskt för både upphandlare och leverantörer.

– Artificiell Intelligens, AI, används nästan inte alls i den offentliga marknaden. Om vi ska få in fler anbud så måste det bli enklare för leverantörerna att delta, menar Hannes Dernehl på uppstickaren Tendium.

OFFENTLIGA AFFÄRER har träffat honom och kollegan Oskar Lundgren, samt Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv. I nr 4 med utgivning i december 2019 publicerar vi en längre artikel som återger samtalet.

Kan öka transparensen
De tre runt bordet är överens om att man skulle kunna upptäcka både vänskapskorruption och riktade upphandlingar, liksom felaktig fakturering och bristande uppföljning med hjälp av kraftfull artificiell intelligens.

Därmed skulle transparensen öka och fler leverantörer överväga att delta med anbud. Konkurrensen skulle förbättras och därmed även hushållningen med allmänna medel.

Anbuden kastas
– I dag är den främsta konkurrenten papperskorgen när en mindre eller medelstor leverantör överväger deltagande i upphandling, menar Ellen Hausel Heldahl. Hon vet att 70 procent av alla förfrågningsunderlag är kopior av tidigare underlag, ibland glömmer man till och med att ändra kommunens namn, säger upphandlingsexperten.

Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.

Oskar Lundgren inflikar att felställda krav kan utesluta leverantörer i onödan och att ”återanvändning” av gamla förfrågningsunderlag gör att de kraven lever vidare vilket försämrar både konkurrens och innovation.

Små står för nytänk
Hannes Dernehl avslutar:
– Vi hoppas att vår teknik ska göra det enklare så att de mindre företagen inte väljer bort den offentliga affären. Det är oftast små- och medelstora företag som står för nytänkandet. Kan vi fixa det så har vi kommit långt, reflekterar han.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *