Materielkaoset – hur kunde det hända? | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Materielkaoset – hur kunde det hända?

Efter den senaste tidens materielkaos är nu både leverantören och den upphandlande myndigheten överens om att göra om en upphandling.

Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland gör omstart i upphandlingen av dostjänster, heter det på Inköpsrådets nyhetssajt. I Region Sörmland tycks det luta åt att man behåller Apotekstjänst som leverantör, erfar OFFENTLIGA AFFÄRER.

Mattias Claesson, regionråd i Sörmland berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER att inga operationer ställdes in i regionen. “Vi hanterade situationen på ett bra sätt, hade rutiner. Det gäller att behålla lugnet”, förklarar han.

Dominerade nyhetsflödet
Bristen på sjukvårdsmateriel i regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland dominerade nyhetsflödet (inrikes) från mitten av oktober 2019. Det har bland annat rört sig om brist på provtagningsrör, sterila handskar, svalgtuber och slangar till respiratorer, enligt SVT Nyheter.

Krismöten hölls och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uttalade sig kritiskt (se nedan). Planerade operationer ställdes in i Uppsala, Dalarna och Västmanland, och samtliga regioner utom Södermanland utlyste stabsläge.

Fick nödhjälp
De drabbade regionerna fick nödhjälp från andra håll i landet och en diskussion om avtal, offentlig upphandling, kontroll av kvalitet och leverantörer, m.m. har följt i kölvattnet av kaoset.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är det ”för tidigt att säga vem som har gjort fel och vad som hänt när regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland upphandlade en ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården.” Men man kan ändå slå fast följande:

– Det är helt oacceptabelt att konsekvensen av en offentlig upphandling är inställda operationer och att många medborgare drabbas av onödigt lidande, säger Upphandlingsmyndigheten i ett uttalande på webbplatsen.

Vad gör Upphandlingsmyndigheten?
– Vi har inga möjligheter att agera i enskilda upphandlingar eftersom vi inte är en tillsynsmyndighet. Vårt uppdrag är att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vi gör det genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen i det aktuella fallet och dra lärdomar av det som hänt för att utveckla vårt stöd, uppger myndigheten på sin webbplats.

Operationer återupptagna
Den 22 oktober återupptogs planerade operationer på Akademiska sjukhuset igen. På barnkirurgin skulle 30 avbokade operationer planeras in i ett redan fullt schema, rapporterade SVT Nyheter. Sedan operationsstoppet infördes på sjukhuset ställdes runt 150 operationer in på Akademiska sjukhuset.

Krisens utlösande faktor var ett leverantörsbyte i början av oktober, vilket ledde till att de ovan nämnda regionerna drabbades av brist på viktig sjukvårdsmateriel. Detta fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att rikta kritik mot regionerna om att deras agerande ”kan bryta mot lagen”, enligt SVT Nyheter.

Regionerna är ansvariga
Samma nyhetskanal citerade Jan-Olov Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB: ”Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar”, sa han till TT. Samt: ”Är man verksamhetsansvarig får man säkerställa att leverantören klarar av att leverera från start eller köra överlappande, så att man har leveranser kvar från den gamla leverantören tills man ser att den nya kommit upp på banan.”

Jan Olov-Olsson menar även att sjukhusens sårbarhet skulle kunna bli mindre om sjukhusen byggde upp egna lager med nödvändiga förbrukningsvaror. MSB många har fått många frågor om den pågående materielbristen som drabbat vissa regioner i Sverige.

Vad gör MSB kopplat till materielbristen inom sjukvården?
– När det gäller frågan om materielbristen som drabbat fem regioner, det aktuella avtalet och de konsekvenser det kan få för den enskilde så är det en fråga för regionerna. Socialstyrelsen är den sektorsansvariga myndigheten för vårdgivare och Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för sektorn hälsa och sjukvård.

– MSB samverkar med berörda regioner och Socialstyrelsen. I det här fallet stödjer MSB Socialstyrelsen med en samverkansperson och följer händelseutvecklingen för att tidigt upptäcka konsekvenser inom andra sektorer.

“Beklagar att patienter blivit lidande”
SVT Nyheter har försökt ställa frågor till den kritiserade leverantören, Apotekstjänst. Bolaget uppger i ett skriftligt svar via en inhyrd talespersonen, Eric Aronson: ”Självklart beklagar vi att patienter har blivit lidande och jobbar dygnet runt för att förse sjukhusen med det de behöver. Vi har och hanterar beställningar från sjukhusen via Varuförsörjningen till oss och allt vårt fokus är att få det att fungera så snart som möjligt.”

Ny vd i Apotekstjänst
Örjan Frid  har efterträtt Tomas Hilmo som vd och styrelseordförande i Apotekstjänst. Hilmo lämnade företaget efter de uteblivna leveranserna, vilka ledde till inställda operationer på flera sjukhus. Den nya vd:n Örjan Frid kommer närmast från Eniro, där han var vd.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *