Ok för polisen använda ansiktsigenkänning | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ok för polisen använda ansiktsigenkänning

Polisen får använda ansiktsigenkänning för att utreda brott. Datainspektionen bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig.

Samtidigt uppmanas polisen att slå fast hur länge uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas, meddelas det från Datainspektionen.

I sitt förhandssamråd har polisen nämligen inte bestämt hur länge de biometriska uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas. Den aktör som använder teknik som bryter mot dataskyddsförordningen riskerar sanktionsavgifter. Tidigare i år (2019) fick Skellefteå kommun betala 200.000 kronor för att ha använt ansiktsigenkänning på en skola för att registrera elevernas närvaro.

Angeläget ta ställning
– Det är angeläget att polisen tar ställning till hur länge uppgifterna får sparas innan de startar skarpt med ansiktsigenkänningen, eftersom det är viktigt ur integritetssynpunkt, säger Linda Olander, jurist på Datainspektionen.

Polisen begärde förhandssamråd från Datainspektionen om sin tänkta användning av ansiktsigenkänning mot signalementsregistret. Angivet syfte är att identifiera gärningspersoner. I dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser om biometriska data som man måste ta hänsyn till när man använder ansiktsigenkänningsteknik.

Berättigat intresse
Datainspektionen konstaterar att polisen har ett berättigat intresse av att använda ansiktsigenkänning och att Nationellt forensiskt centrum får hantera personuppgifterna.

Polisen har också vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda de uppgifter som hanteras. Datainspektionen avser att följa upp polisens användning av ansiktsigenkänning i en kommande granskning.

Blir allt vanligare
Ansiktsigenkänning blir allt vanligare i vardagen och finns redan i en del smarta mobiler. Då räcker det att enbart titta in i kameran på mobilen för att den ska låsa upp sig. Jörgen Ahlberg, som har forskat om ansiktsigenkänningsteknik, säger till SVT (2019-02-11) att den är bättre på att känna igen ansikten än vad en människa är.

Teknik för ansiktsigenkänning är en digital form av teknik för att automatiskt identifiera eller verifiera en viss person utifrån en digital bild. Detta görs vanligen genom att utvalda ansiktsdrag från en bild jämförs med bilder på ansikten som samlats i en databas.

Även butiker vill testa
Flera svenska butiker vill enligt uppgift testa ansiktsigenkänning för att kunna analysera kundernas beteende, skrev DN 2019-10-05, med tillägget: Ur ett integritetsperspektiv är tekniken kontroversiell.

”Utgångspunkten är att man som privat aktör måste ha samtycke om man vill använda sig av ansiktsigenkänning”, förklarade Nils Henckel, jurist på Datainspektionen, i DN-artikeln.

Ett företag i Sundsvall har under ett antal år arbetat med att ta fram teknik för ansiktsigenkänning.  Genom att data anonymiseras anses det inte strida mot GDPR. Flera butikskedjor avser att testa tekniken, som sägs göra att butiker inte behöver inhämta besökarens godkännande.

Källor: Datainspektionen, Dagens Nyheter, 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *