Bidrag missbrukas av brödraskap | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bidrag missbrukas av brödraskap

Genom att betala ut 23 miljoner per år till studieförbundet Ibn Rushd (IR) förstärker Folkbildningsrådet (FR) en politiskt inriktad grupp, som kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola.

– Folkbildningsrådet bör göras om till en myndighet så att dess aktiviteter kan granskas, hävdar Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap på Försvarshögskolan, och Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet.

I en debattartikel i Expressen 2019-10-28 pekar de på att knappast någon annan organisation i Sverige än IR skulle ha kommit undan med att så systematiskt ha varit inblandad i att bjuda in rasistiska talare till olika arrangemang. De skriver:

Antisemitiska talare
”Det är inte ungdomligt oförstånd eller misstag som förklarar att antisemitiska talare ständigt bjuds in. Givet att IR har varit verksamt som studieförbund sedan 2008 är det rimligt att utgå från att förbundet i flera år varit medvetet om att antisemitism är oacceptabelt i det svenska majoritetssamhället.”

Debattörerna drar slutsatsen att det är orimligt att förklara inbjudningarna av antisemitiska gäster som ett utslag av att IR är ett ungt studieförbund, vilket är slutsatsen i den tidigare granskning som Erik Amnå genomfört.

Låtit det passera
– Det är snarare frågan om nonchalans från studieförbundets sida, och att Folkbildningsrådet har låtit det passera, slår Ranstorp och Carlbom fast.

Docenterna framhåller att den muslimska diasporan i Sverige är en mosaik av olika religiösa och ideologiska inriktningar. Genom att utbetala 23 miljoner per år till IR så förstärker FR en politiskt inriktad grupp, nämligen den som kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola (Amnå gör även denna koppling, påpekar de).

– Denna grupp är en minoritet bland muslimer som i flera år arbetat med att skaffa sig inflytande över muslimers religiösa tänkande, fastslår debattörerna.

Folkbildningsrådet svarar på kritiken. Den bild som Magnus Ranstorp och Aje Carlbom målar upp av Ibn Rushd – med bidragsmissbruk och ett islamiskt parallellsamhälle –stämmer inte med verkligheten, skriver organisationen i Expressen 2019-10-29.

Läs Magnus Ranstorps och Aje Carlboms hela inlägg .

Bilden: Magnus Ranstorp. Foto: Försvarshögskolan.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *