LOU inget hinder för lyckad affär | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

LOU inget hinder för lyckad affär

I dagspressen figurerar det dagligen exempel på ifrågasatta upphandlingar. Senaste i raden är de fem regionernas inköp av förbrukningsmateriel.

Det påpekar Svenskt Näringsliv som samtidigt understryker att upphandlingslagarna inte är ett hinder för goda affärer som säkerställer varor, tjänster och byggentreprenader av bra kvalitet till rätt pris. “Det stora problemet är istället ett bristande ledarskap som inte klarar av att organisera förvaltningen utifrån inköpsbehovet”, hävdar arbetsgivarorganisationen i ett inlägg undertecknat av experterna Birgitta Laurent (bilden på förstasidan) och Ellen Hausel Heldahl (bilden nedan).

Inköpshistoriken
De båda experterna på offentlig upphandling menar att ett nödvändigt ingångsvärde inför en ny upphandling är att ha kunskap om inköpshistoriken. De exemplifierar: Vem i organisationen gjorde tidigare inköp, vad var det som köptes in, för hur mycket, från vilken leverantör och gjordes köpet inom eller utanför gällande avtal.

Laurent och Hausel Heldahl tycker att det borde vara en självklarhet för en myndighet som vill ha koll på läget att regelbundet genomföra kontroller av hur pengarna spenderas i en organisation. Ett sätt att skaffa sig sådana fakta är att myndigheten investerar i ett verktyg för löpande spendanalys.

Policy, planer, rutiner
Andra grundförutsättningar för goda affärer som experterna pekar på är att myndigheten har en aktuell inköpspolicy, uppdaterade inköpsplaner och inköpsrutiner som är kända för alla i organisationen. Dessutom är det viktigt med nyckeltal för inköp samt IT- och HR-stöd.

“Först när dessa fundament är på plats har myndigheten tillräckligt goda förutsättningar för att på ett strategiskt sätt börja jobba med inköp och det görs då lämpligen genom att man börjar arbeta kategoristyrt”, fastslår Svenskt Näringslivs experter.

Läs hela artikeln, bl.a. mer om kategoristyrning, spendanalys, m.m. via länken.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *