SIS-standard för rätt leverantör | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SIS-standard för rätt leverantör

Inom några år ska det finnas en ny standard som ska underlätta och säkra rätt bedömning av leverantörer vid inköp och upphandling. En kommitté har tillsatts för att jobba fram en sådan SIS-standard.

 – Vi har på kort tid fått massor med positiv respons, det är jätteroligt, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Catherine Borgkvist, ordförande i kommittén och till vardags kvalitetschef och dataskyddsombud (DPO) på Inyett.

Bland de medverkande finns just nu förutom SIS även Uppsala kommun, Kraftringen Energi AB i Lund, och givetvis Inyett AB, Helsingborg. Eftersom det var Helsingborgsföretaget som kom med idén och tog kontakt med SIS tyckte övriga att Catherine Borgkvist var given som ordförande i den tekniska kommittén. Projektledaren kommer från SIS och heter Hanna Axelsson.

Fler till kommittén
Inom kort räknar man med att knyta fler aktörer till sig, bland andra kreditupplysningsföretagen Creditsafe och UC. Fler intressenter kan anmäla sig till SIS.

Kommittén har redan haft flera möten och fokus just nu ligger på det inledande skedet i en affär, det vill säga underlaget och parametrar som är relevanta för val av affärsrelation (pre-award). Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring på och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award), heter det på SIS webbplats.

Mångmiljardbelopp
Projektet presenteras på SIS hemsida med en text, ingressen lyder:
Varje dag görs tusentals transaktioner som kan summeras till mångmiljardbelopp. Vid valet av affärsmotpart behöver en beställare veta om den man väljer att göra affärer med är tillförlitlig. I dagsläget genomförs en stor del av processen ofta manuellt, vilket medför stora kostnader. För att kunna effektivisera processen och få ett tillförlitligt resultat som är hållbart över tid behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. Detta kan skapas genom standardisering.

Efterlängtad standard
Att en standard är efterlängtad kan Catherine Borgkvist intyga. Hon har genom sitt mångåriga uppdrag på Inyett erfarenhet av att kunder oroar sig för hur säker en leverantör kan vara en hel avtalsperiod.

– Många har frågat mig om detta sedan jag byggt upp Inyetts kundtjänst och pratat med så gott som samtliga kunder vid något tillfälle, säger Catherine Borgkvist.

Hon tänker sig att kommittén kan landa i att peka ut ett antal parametrar som kan användas för att säkerställa bedömningen av leverantörernas kvalitet och uthållighet.

Ska vara enkelt
Catherine Borgkvist betonar att man absolut inte vill göra det svårare för leverantörer att delta med anbud i offentlig upphandling. Det ska vara enkelt och modellen kommer sannolikt att vara självsanerande och sortera bort oseriösa aktörer som inte klarar de utpekade parametrarna, hoppas hon.

Hur ser tidsaspekten för kommitténs arbete ut?
– Vi är alla drivna och har bokat täta möten, så om allt flyter på kanske vi har ett förslag att skicka ut på remiss om ungefär ett år. Remisstiden är tre månader så i början av 2021 kan ett färdigt verktyg ligga på bordet, avslutar Catherine Borgkvist.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *