Stämmer Huddinge Kommun på 146 miljoner | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stämmer Huddinge Kommun på 146 miljoner

Aura Communities utökar den tidigare utfärdade stämningen mot Huddinge Kommun till att innefatta full kompensation för förmögenhetsskada och uppgår nu till 146 miljoner kronor, meddelar man i ett pressmeddelande.

“Vi har försökt att föra en konstruktiv dialog och uppnå en samförståndslösning sedan Kammarrätten i januari beslutade att kommunen bröt mot Likabehandlingsprincipen och att Aura genom detta riskerat att lida skada. Kommunen har avböjt alla förslag till förlikning och heller inte kommit med något moterbjudande”, säger Nigel Hurst, CEO för Aura i London.

Aura deltog under 2017 i Huddinge Kommuns upphandling om ett genomgångsboende för nyanlända, hus C, och vann upphandlingen. Efter att den ansvariga upphandlaren slutat, ändrade sig kommunen och tilldelade istället projektet till Campus Söderort AB, som tidigare fått två avtal värda över 40 miljoner kronor på samma tomt, för hus A och B, utan föregående upphandling.

Konkurrenskommissionen (en privat aktör knuten till Den Nya Välfärden, red:s anm.) beslutade 2019-06-12 att dessa avtal var ett brott mot LOU. Under processen i tingsrätten, som har pågått sedan den 25 februari 2019, har Aura Communities fått tag på e-brev mellan kommunens tjänstemän, som visar att Huddinge Kommun tagit hjälp av Campus Söderort för att ta fram förfrågningsunderlaget, använt deras dokument, gett dem över åtta månaders förhandsinformation, medan övriga anbudsgivare endast fick 15 arbetsdagar på sig för att rita och prissätta ett boende för 30-36 personer.

Det har dessutom framkommit att kommunen talat osanning inför såväl Förvaltningsrätten, som Kammarrätten och Tingsrätten, gällande bland annat förlängningar av anbud. Kommunen hävdade att anbudens giltighetstid löpte ut den 9 juli 2018, samtidigt som de i själva verket förlängt Campus Söderorts anbud tre gånger ända fram till 2019-01-31, varav en gång giltighetstiden till och med hunnit gå ut innan. Kommunen har även favoriserat bolaget ytterligare genom att godkänna en ogiltig försäkring från Campus Söderort för såväl upphandlingen av hus C, som för hus A och B.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

One Response

Kommentera

    Trackbacks/Pingbacks

    1. Huddinge i miljonbråk om modulbostäder – StockholmsTidningen

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *