“Pausa reformerna i Af” | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Pausa reformerna i Af”

Senarelägg reformeringen av Arbetsförmedlingen tills det finns tillräcklig erfarenhet av vilka modeller och finansieringslösningar som fungerar!

Det vill Heike Erkers (bilden), förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR, och Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR.

– Vi riskerar att kasta oss ut i ett stort arbetsmarknadspolitiskt experiment utan goda exempel varken historiskt eller internationellt, utan forskningsstöd, utan utvärderade pilotprojekt. Och det parat med en anorektisk budget, en organisation i kris och allt detta i ett fallande konjunkturläge. Och allt detta ska göras under extremt kort tid, framhåller de.

Summerar sin kritik
I en debattartikel i Svenska Dagbladet summerar de sin kritik emot förslagen att i grunden reformera Arbetsförmedlingen i enlighet med regeringens så kallade Januariavtal med Centerpartiet och Liberalerna.

”Sammanfattningsvis kan sägas att Arbetsförmedlingen föreslår, i linje med januariöverenskommelsens punkt 18 och sitt uppdrag, att i stort sett allt ska läggas ut på fristående aktörer förutom ren myndighetsutövning.” 

Svårt för regeringen
Debattörerna påpekar att regeringen har ett mycket svårt uppdrag framför sig, ”men det går att rätta till inom ramen för januariöverenskommelsen.”

I ett antal punkter föreslår de vad som måste ”göras för att undvika ett arbetsmarknadspolitiskt haveri.” Bland vill de att det skjuts till resurser utöver den nivå som en riksdagsmajoritet fick igenom i budgeten för 2019.

Friska pengar
– Friska pengar kan göra att Arbetsförmedlingen kan sköta sitt uppdrag även i en begynnande lågkonjunktur. Låt myndigheten reformeras från en styrkeposition, framhåller Erkers och Berge.

De vill också inför ett krav på ”kvalitativ matchning” i finansieringsmodellen, det vill säga att arbetssökande, om görligt, matchas till jobb i paritet med sin utbildning, erfarenhet och kompetens.

”För komplicerat för marknaden”
Kravet på en senareläggning av reformeringen av Arbetsförmedlingen har redan nämnts i ingressen här ovan. Utöver det anser debattörerna att man inte ska marknadsutsätta komplicerade uppdrag som kräver ett enormt kontrollsystem för att kvalitetssäkras. Inte heller ”vissa mycket specialiserade funktioner” kan marknadsutsättas, menar SSR-företrädarna slutligen.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *