EU-projekt ska främja grön offentlig upphandling inom energisektorn | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EU-projekt ska främja grön offentlig upphandling inom energisektorn

I en tid då miljöfrågor väcker allt större oro över hela världen krävs insatser på många olika nivåer för att möta klimatutmaningarna. Nu startar ett EU-projekt som ska stödja införandet av förnybara energikällor, ett projekt där Linnéuniversitetet spelar en viktig roll.

Projektet fokuserar på offentliga upphandlingar inom energisektorn, och hur man kan underlätta för leverantörer av gröna alternativ.

– Företag som har innovativa lösningar när det gäller förnyelsebar energi har ofta svårt att komma ifråga vid offentliga upphandlingar och de har svårt att få finansiering, berättar Arash Kordestani som är en av fem forskare på Linnéuniversitetet som medverkar i projektet.

Arbetet syftar till att stimulera en konstruktiv dialog mellan den offentliga och privata sektorn. Vi kommer bland annat att utvärdera vilka effekter olika strategier kan ha för att öka små och medelstora företags möjligheter att bli mer lönsamma. Allt för att energisektorn och länderna i Europa ska bli så hållbara som möjligt.

Viktig roll
Linnéuniversitetet kommer att spela en viktig roll i projektet. Vi har en vetenskaplig roll genom att guida och handleda så att rätt empiri samlas in i Sverige, hjälpa till med kontakter med myndigheter och olika organisationer samt att göra analyser. Vi kommer att utföra kvalitativa och kvantitativa forskningsuppgifter. Vi arbetar med spridning av resultat genom kommunikationsaktiviteter. Vi ska dessutom utveckla en interaktiv webbportal för att underlätta framtida samarbete mellan innovativa små och medelstora företag och offentliga upphandlare.

EU-projektet XPRESS – Facilitating green public procurement in the energy sector pågår under tre år, har en budget på 3 miljoner euro och består av 16 partners i EU.

Mer information
Webb: https://www.xpress-h2020.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/xpressh2020/
Twitter: https://twitter.com/xpressh2020
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/30088834

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *