”Lägsta pris kan bli dyr affär” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Lägsta pris kan bli dyr affär”

– Att bara gå på lägst pris kan bli en dyr affär. Det menar Annette Linander, regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne, och Birte Sandberg (C ), regionråd och ordförande i Region Skånes primärvårdsnämnd.

En framkomlig väg till att utnyttja resurserna är i stället att hälso- och sjukvården frångår bruket av engångsartiklar och återgår till att använda produkter som kan brukas flera gånger. I dag slängs till och med textilier. Byxor och blusar som använts vid vissa operationer kastas eftersom de klassas som engångsartiklar.

Debattörerna upplyser om att det nu finns en ny textil, presenterad förra året. Den går att använda flera gånger, även vid operationer. Framsynta tjänstemän på Region Skånes upphandlingsenhet har räknat på skillnaden mellan den nya textilen och engångstextilierna. De frågade sig vad som händer om man byter ut engångsmaterial mot flergångsmaterial som klarar 150 tvättar.

Förbluffande resultat
Resultatet är förbluffande, framhåller de båda politikerna: ”Analysen visar på en 80-procentig besparing av koldioxidutsläpp när man väljer flergångsmaterial. Dessutom belastar engångstextilier miljön fyra gånger mer än flergångstextilier. Med flergångstextilier minskar avfallet avsevärt. Som om inte miljövinsterna vore nog: En kostnadsbesparing på 70–80 procent uppnås under fyra år.”

Så visst går det att både spara pengar och miljö, menar debattörerna. Genom att bejaka ny teknik och forskning, genom att uppmuntra marknaden och innovatörer, kan vi politiker se till att Region Skåne de facto är drivande när det gäller hållbara upphandlingar.

Åsikterna framförs i en debattartikel i Sydsvenskan den 8 november 2019.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *