Dålig styrning av digital infrastruktur | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dålig styrning av digital infrastruktur

Säkerheten har för låg prioritet när kommuner och regioner investerar i digital teknik, anser Fia Ewald, konsult och IT-debattör.

OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat henne vid flera tillfällen och kontaktar henne nu igen sedan det framkommit forskarkritik mot att kommuner agerar kortsiktigt när de satsar digitalt.

IT-forskaren Johan Magnusson menar att det är ett fundamentalt misslyckande av regeringen att den ger ”så lite och otrygga pengar till DIGG”.  Han är forskare vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, samt föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation (SCD) i Göteborg.

”DIGG naturlig huvudman”
Han ser Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som en naturlig huudman för den nationella digitala infrastrukturen. Men då behöver myndigheten större muskler.

Offentliga affärer fick tag på Fia Ewald, expert, konsult och IT-debattör med informationssäkerhet som specialitet. Dessutom är hon tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet.

”Inget samlat ansvar”
I tidningen Dagens Samhälle, där forskarkritiken framförs, säger Fia Ewald att det i dag inte finns något samlat ansvar för den allt större gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige. Hon håller med om att staten borde peka ut DIGG som samordnad beställare på det digitala området.

Vilka konsekvenser ser du framför dig om staten inte kan peka ut en beställare och hanterare av regelverk och styrning och varför kan inte MSB ha kvar ansvaret?

– Egentligen är det väl bara så att jag konstaterar att det inte går att urskilja någon långsiktig styrning av den digitala infrastrukturen utan att det istället görs en mängd punktinsatser till synes utan hänsyn till prioriteringar och beroenden.

Detta leder enligt Fia Ewald likaledes till dålig ekonomisk styrning och att man inte får utväxling av investerade skattemedel. Det gör också samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svårare eftersom det inte finns en uppritad spelplan, påpekar hon för OFFENRLIGA AFFÄRER.

”Hela digitaliseringen haltar”

– Enkelt uttryck så haltar hela digitaliseringsprojektet trots att det kostar stora resurser, tillägger hon.

Hon hävdar samtidigt att det finns mycket stora säkerhetsbrister och att hennes förslag att flytta ”vardagssäkerheten” tillsammans med ett huvudansvar för den digitala infrastrukturen till DIGG är för att få säkerheten integrerad som en del i de normala processerna.

Uttalade sig efter IT-kris
Redan 2012 uttalade sig Fia Ewald för OFFENTLIGA AFFÄRER kring digitala säkerhetsfrågor. Detta sedan en av de allvarligaste IT-störningarna som någonsin inträffat i Sverige hade uppmärksammats och utretts av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Driftsstörningen inträffade i november 2011 och drabbade runt 50 av IT-driftföretaget Tietos kunder och slog bland annat ut väsentliga delar av IT-stödet hos Bilprovningen, Apoteket AB och flera svenska kommuner.

Kontinuitetsplanering
– Även om man gör ”säkra” IT-upphandlingar måste man ha kontinuitetsplanering, förklarade Fia Ewald som utredde samhällskonsekvenserna av driftsstörningen för MDB:s räkning.
– Man måste ha sådan planering själv och man måste kräva att ens leverantörer har det. Oavsett vad man har avtalat om kan ju saker och ting inträffa, tillade hon.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ledarskap

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *